VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh

Zajistili jsme Tvorba webu, Grafické práce, Fotografie a video

Televize
 VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh
Načítám...
 VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh
Televize

VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh

V zájmu zkvalitňování výuky a zajištění uplatnitelnosti absolventů na trhu práce škola spolupracuje se sociálními partnery z oblastí souvisejících se vzdělávacím programem.

Škola je zapojena do řady projektů, které svým obsahem a cílem přispívají k odbornému vzdělávání pedagogických pracovníků, žáků a studentů v oblasti autoopravárenství a autodiagnostiky. V rámci projektu Podpora technických a přírodovědných oborů v Olomouckém kraji úzce spolupracuje se ZŠ regionu a odbornými firmami s cílem podpořit technické obory. 

O referenci


Sídlo
Zábřeh