Filip Opatřil

Poskytuje široké spektrum právních služeb ve všech právních odvětvích, zejména se zabývá obhajobou v trestním řízení, zastupováním poškozených v trestním řízení, občanským právem, právem obchodních korporací a zastupováním v řízení před soudy a správními orgány. 

O referenci


Zaměření firmy
Advokátní kancelář


Sídlo firmy
Olomouc